Allergo İlaç OTC (Vitamin)

Kişisel Verilerin Korunması

K.V.K.K.

Siz değerli müşterilimizin gizliliği ve kişisel verilerinizin korunması Allergo İlaç Dış Tic. A.Ş. (“Allergo İlaç”) için önemlidir. Sizlere ait verilerin Allergo İlaç tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız.

Allergo İlaç, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda veri sorumlusudur. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Allergo İlaç tarafından veya veri sorumlusu olarak Allergo İlaç adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir. Tarafımıza sağlamış olduğunuz verilerin doğru ve tam olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Allergo İlaç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında (aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla):

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Aile ve demografik bilgileriniz
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Hasta ve reçete bilgilerinizi
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Çağrı merkezimiz vasıtasıyla toplanan ses kayıtlarınızı
 • Güvenlik amacıyla toplanan kamera/video/fotoğraf kayıtlarınızı
 • Toplanan sağlık verilerinizi,
 • Ürün sipariş bilgilerinizi,
 • Ödeme yapmaya ve iade almaya ilişkin bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz kullanıcıları için, bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, sitemizi ziyaret etmenizden, hizmetlerimizi kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Allergo İlaç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Sağlık gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti anketleri yapmak,
 • Size teklif ve hizmetler sunmak,
 •  
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet vermek için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Şikâyet, dilek ve isteklerinizin gereğini yerine getirmek,
 • Ödeme iadelerinde bulunmak,
 • Güvenlik amacıyla kamera/video/fotoğraf kayıtları yapılması,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel teklifler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek, üyelik programımız kapsamında segmentinizi belirlemek,

Allergo İlaç, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla (bilişim hizmetleri sağlayan şirketler ve danışmanlar dahil olmak üzere) ve bayiler ve bayilerin yapılan şirketlerle,
 • Hissedarlar ve iştirakleriyle,
 • Size özel fırsatların sunulması amacıyla Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya kuruluşlarıyla,
 • Yürürlükteki kanunlar gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 • Kamu güvenliğinin sağlanması ve sağlık gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Allergo İlaç, kişisel verilerinizi Allergo İlaç internet sitesi ve mobil uygulamaları, sosyal medya sayfalarımız, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, acentelerimiz, çalışanlarımız veya sözleşmeli olarak görevlendirdiğimiz kişiler, Allergo İlaç yetkili acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları ve diğer kanallar üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen ve diğer hukuka uygun amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

Gizlilik Politikasını onaylayarak, kişisel verilerinizin Allergo İlaç tarafından yukarıdaki biçimde işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza vermiş olursunuz. İlaveten Allergo İlaç, kişisel verilerinizi hukuka ve Kanun’a uygun şekilde ve diğer biçimlerde de işleyebilir, aktarabilir ve saklayabilir.

5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve site’de çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Allergo İlaç gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Her zaman tarafımıza başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.. Bu yöndeki taleplerinizi iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla ve yazılı olarak Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 144/3 Göztepe – Kadıköy / İSTANBUL adresimize iletebilirsiniz. Taleplerinizi iletmekte kullanabileceğiniz form’a ulaşmak için

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak sipariş sırasında, Allergo İlaç üye kaydı sırasında ve diğer her türlü Allergo İlaç mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Allergo İlaç tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel teklifler, siparişleriniz ile ilgili veya Allergo İlaç tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Allergo İlaç tarafından sağlanır.

Alışveriş Güvenliği ve SSL Sertifikası

Allergo İlaç web sitesinde kredi kartınızla yapacağınız tüm alışverişleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 128 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir. SSL (Secure Socket Layer) bağlantısının hangi durumda aktif olduğunu, sipariş işlemleri sırasında kart bilgilerinizi girdiğiniz sayfamıza geçtiğiniz sırada, tarayıcınızın adres çubuğunun hemen yanında görüntülenecek olan kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir. Web sitemize kayıt olurken kullandığınız üyelik ve kişisel bilgileriniz gizli tutulmakta olup sizin onayınız dışında hiç kimseyle paylaşılamaz. SSL yazılımları, müşteri-işletme-banka arasındaki bilgi akışının, çözülme ihtimali matematiksel olarak çok düşük ve teknik açıdan zor olan 64 bit teknolojileriyle şifreli olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Çerezler (Cookies) ve Google Analytics

Allergo İlaç web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten aldığımız veriler web sitemizi siz müşterilerimizin tercihlerine göre optimize etmemizi sağlamaktadır. IP adresinizin de dahil olduğu bu veriler Google tarafından ABD’deki sunucularda barındırılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen inceleyin.

Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. “Çerez” tarayıcınıza gönderilebilen bir veridir. Tarayıcınız belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda çerezleri sisteminizde saklayabilir. Çerezler işletim sisteminiz, tarayıcı tipiniz, IP adresiniz vb. bilgileri toplar. Böylece web sitemizin barındığı sunucu tarayıcınızı ve daha önce ziyaret ettiğiniz sayfaları takip edebilir, bununla birlikte çerezler, örneğin, daha önce sepetinize eklediğiniz bir hizmeti/ürünü sonraki ziyaretlerinizde size gösterebilmemizi sağlar.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız.

KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Allergo İlaç Ticari Bilgileri

Ünvanı Allergo İlaç Dış Tic. A.Ş
MERSİS Numarası: 0-0550-4512-7100011
Adresi ATATÜRK MAH. ŞEREF SOK. NO:32 34758 ATAŞEHİR İSTANBUL
Telefon 0850 290 50 50
Faks 0216 565 13 00
E-mail info@allergoilac.com